Warto wiedzieć, że odszkodowanie za szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania określa się w sposób ryczałtowy, tj. w kwocie stanowiącej szacunkowy przybliżony koszt założenia uprawy alternatywnej. Uzyskane odszkodowanie pozwoli na zastąpienie zniszczonej uprawy inną uprawą, z której zostanie osiągnięty.

Zobacz także