Ubezpieczenie podróży Proama obejmuje swoim zakresem:

  • choroby przewlekłe w zakresie podstawowym,
  • wypłatę odszkodowania w styuacji doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • nawet do 1 200 000 na pokrycie kosztó leczenia za granicą,
  • odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu narciarskiego czy bagażu podróżnego

Zobacz także