Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Lista towarzystw ubezpieczeniowych

Współpraca

Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Współpracujemy z ponad 40 Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dlatego jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo, obsługę, a przede wszystkim bardzo bogatą ofertę ubezpieczeń.

Alianz Polska

Allianz

Balcia

Compensa

Compensa

Ergo Hestia

Ergo Hestia

Generali

Generali Agro

Generali Agro

Wiener

Wiener

HDI

HDI

Inter Życie Polska

Inter Polska

Inter Risk

Inter Risk

Link-4

Link4

LLoyd's

Leadenhall

Saltus

MTU

Polisa Życie

Polisa Życie

PZU

PZU

Proama

Proama

Signal Iduna

Signal Iduna

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

TUW TUW

TUZ

TUW TUZ

Uniqa

Uniqa

Warta

Ergo Hestia

You Can Drive

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.