Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia firmy od utraty zysku (business interruption)

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Ubezpieczenie firmy od utraty zysku – płynność finansowa Twojego biznesu

Prowadzenie biznesu jest obarczone wieloma zagrożeniami. Oprócz generowania zysku trzeba się liczyć również ze stratami. Utrata płynności finansowej jest jedną z najpoważniejszych. Grozić może brakiem wywiązania się z zobowiązań wobec klientów oraz pracowników. To może zachwiać pozycją Twojej firmy, ale, co gorsza, doprowadzić do jej upadłości. Jak temu zapobiec? Gwarancję ochrony daje ubezpieczenie firmy od utraty zysku (business interruption).

Jak działa ubezpieczenie od utraty zysku?

Ubezpieczenie firmy od utraty zysku jest uzupełnieniem ochrony mienia od pożaru i innych żywiołów lub od wszystkich ryzyk. Ochroną objęte zostanie przedsiębiorstwo, które w wyniku niespodziewanych zdarzeń nie będzie mogło funkcjonować i przynosić spodziewanego zysku. Jakie mogą być przyczyny? Powódź, huragan, pożar oraz zniszczenia mienia i wyposażenia powstałe w wyniku akcji ratunkowej. Polisa obejmuje również włamanie i kradzież majątku Twojej firmy.

Co można ubezpieczyć w ramach polisy?

Ochrona, jaką zapewnia polisa, odnosi się głównie do ryzyka związanego z wystąpieniem zdarzeń losowych. W jej ramach ubezpieczyć możesz majątek firmy, a w szczególności budynki, wyposażenie, towary, nakłady inwestycyjne, części zapasowe do maszyn, a także mienie osobiste pracowników. To również ochrona przed włamaniem i kradzieżą oraz wandalizmem. Polisa oprócz utraty zysku uwzględnia również dodatkowe koszty powstałe w wyniku szkody – wynajęcie lokalu zastępczego, konieczność transportu wyposażenia czy dodatkowych godzin pracy.

Ubezpieczenie firmy od utraty zysku – jakie są korzyści?

Posiadanie ubezpieczenia firmy to wiele korzyści dla Twojego biznesu. Dzięki polisie nie tylko wyrównasz stratę zysku, jaki uzyskałbyś w czasie bezszkodowego funkcjonowania. Pozwoli ona na pokrycie zarówno kosztów stałych, jak i takich, które zapobiegną znacznemu spadkowi obrotu. Masz możliwość opłacenia kredytu, leasingu czy wynajmu pomieszczeń zastępczych. Ubezpieczenie od utraty zysku to również ciągłość zatrudnienia pracowników, zakup niezbędnych surowców i niezakłócona produkcja.

Ochrona, która zapewni bezpieczeństwo Twojej firmy? Przekonaj się!

Zapewnienie płynności finansowej Twojego biznesu jest jednym z czynników, dzięki któremu możesz zmniejszyć ryzyko jego prowadzenia. Ubezpieczenie firmy od utraty zysku to poczucie bezpieczeństwa. To także sposób na zabezpieczenie majątku przed stratami z powodu zdarzeń losowych, na które nie masz wpływu. Czy warto ryzykować i narażać swój biznes? Ubezpieczenie dopasujesz do potrzeb swojej firmy. Sprawdź jakie to łatwe!

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.