Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Gdy trafi się nieszczęscie

Szkody

Awesome Image

Doznałeś uszczerbku w zakresie życia, zdrowia lub mienia? Skorzystaj z formularza zgłoszenia szkód komunikacyjnych, osobowych lub majątkowych. Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie likwidacji szkód.

Awesome Image

Zgłoś szkodę

Zobacz więcej

Zgłoś szkodę

Przygotuj dane polisy Twojego ubezpieczenia lub ubezpieczenia sprawcy i zgłoś szkodę lub roszczenie.
Zobacz więcej
Awesome Image

Likwidacja szkód

Zobacz więcej

Likwidacja szkód

Nasze działania opierają się na ustaleniu przyczyny oraz odpowiedzialności za powstanie szkody.
Zobacz więcej
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.