Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia specjalne

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Ubezpieczenia specjalne – produkcja i budowa bez zbędnych strat

Branża budowlana, deweloperzy, firmy produkcyjne to zwykle duże przedsiębiorstwa z parkiem maszyn i wieloma pracownikami. Odpowiedzialność, jaka na nich spada, jest tym większa, że wykonują pracę opartą na dużych kontraktach. Nie mogą pozwolić sobie na straty obciążające ich samych i ich partnerów biznesowych. Czy wiesz, że możesz znacznie ograniczyć to ryzyko i skutecznie się zabezpieczyć? Masz do wyboru kilka możliwości.

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie budowlane i montażowe obejmuje ochroną proces budowy i montażu. Rozpoczyna się od momentu postawienia fundamentów, aż po ukończenie budynku. W zakres ochrony wchodzi również okres konserwacji budowli. Podmiotami umowy ubezpieczeniowej są inwestorzy, wykonawcy, podwykonawcy, a nawet bank. Polisę zawiera jedna ze stron kontraktu budowlanego. Ochroną objęte są wszystkie nagłe zdarzenia oraz kradzież z włamaniem. Dodatkowo ubezpieczenie dotyczyć może odpowiedzialności cywilnej i strat finansowych wskutek szkody materialnej.

Ubezpieczenia specjalne – maszyn i urządzeń od awarii

Jeżeli w swojej pracy wykorzystujesz maszyny i urządzenia, to ubezpieczenie jest dla Ciebie. Ochrona obejmuje wszystkie nagłe i niespodziewane zdarzenia niezależne od ubezpieczającego. Zwykle prowadzą one do zniszczenia, uszkodzenia, albo kradzieży maszyny lub urządzenia. Mogą one dotyczyć szkód powstałych wskutek błędów konstrukcyjnych, niewłaściwej obsługi, wybuchu fizycznego, przepięcia czy wandalizmu.

Ubezpieczenia specjalne – maszyn i urządzeń budowlanych

Prowadzisz firmę budowlaną i posiadasz własne maszyny? A może zajmujesz się wypożyczaniem lub leasingiem sprzętu budowlanego? Koniecznie musisz zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Polisa chroni maszyny, które znajdują się i pracują na różnych budowach. Zabezpiecza również narzędzia i wyposażenie. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami zniszczenia z powodu nagłych i niezależnych od ubezpieczonego zdarzeń. Pozwala na naprawę, wymianę lub zakup nowej maszyny, lub urządzenia.

Budujesz, produkujesz, a nie jesteś ubezpieczony? Zmień to!

Brak odpowiedniego ubezpieczenia firmy budowlanej lub produkcyjnej to nieodpowiedzialne działanie. W każdej chwili możesz stracić wartościowy kontrakt albo drogie maszyny i urządzenia. Twoja firma może to boleśnie odczuć. Czy nie chciałbyś tego zmienić? Wystarczy podjąć decyzję i ubezpieczyć wszystkie sprzęty. W razie nieoczekiwanych zdarzeń możesz liczyć na wsparcie finansowe. Przekonany? Zrób to!

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.