Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia zdrowotne

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Ubezpieczenia zdrowotne

  • Podstawowe ubezpieczenie w Polsce, które jest obowiązkowe dla każdego – daje możliwość korzystania ze służby zdrowia.
  • Główne cele ubezpieczenia zdrowotnego to zabezpieczenie się w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia oraz stanu zagrożenia życia.
  • Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje: pokrycie kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu oraz wypłatę świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu, rehabilitacji lub rekonwalescencji, pielęgnacji i poważnych chorób.

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.