Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Likwidacja szkód majątkowych

Z nami zyskasz

Pożar domu? Zalanie? Uszkodzenie ogrodzenia? Bez względu na to, do jakiej szkody majątkowej doszło, pomożemy w jej likwidacji. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Oto ubezpieczalnie, z którymi współpracujemy:

Wszystkie sprawy pod jednym numerem - bezpłatnie w ramach Twojej polisy

+48 52 506 56 41

insurinvest@compet.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.