Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia majątku firmy od pożaru, kradzieży czy zdarzeń losowych

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Ubezpieczenie majątku firmy od pożaru, kradzieży i zdarzeń losowych – ryzyko pod kontrolą

Majątek firmy jest przedmiotem wielu ryzyk. Jego ubezpieczenie powinno więc być jedną z najważniejszych elementów prowadzenia działalności. W ten sposób uchronić się możesz przed utratą wszystkich dóbr, które zgromadziłeś, prowadząc biznes. To nie tylko zabezpieczenie dotychczasowej działalności, ale i możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa mimo strat. Nie wiesz, czym jest ubezpieczenie majątku firmy od pożaru, kradzieży i zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie majątku firmy od pożaru, kradzieży i zdarzeń losowych – czym jest?

Ubezpieczenie majątku firmy od pożaru i zdarzeń losowych rekompensuje szkody, które powstały wskutek wybuchu pożaru. Dotyczy też innych nieprzewidzianych przypadków, jak powódź, zalanie, huragan lub uderzenie pioruna. Chroni nie tylko dobytek firmy, ale i mienie pracowników. Ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży zabezpieczy Twój biznes przed stratami spowodowanymi przez osoby trzecie. Skutki rabunku czy włamania mogą dotkliwie uszczuplić finanse firmy. Warto się przed nimi zabezpieczyć.

Jakie mienie firmowe można ubezpieczyć?

Ochroną objąć można nieruchomości i mienie ruchome, ale również środki pieniężne. Polisa zabezpiecza nie tylko dobytek firmy, często dotyczy przedmiotów przez nią użytkowanych (w przypadku najmu, dzierżawy) lub powierzonych jej w celu wykonania usługi czy przechowania. Objąć może też mienie pracowników. W ramach polisy można ubezpieczyć również nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny i komputerowy oraz wyposażenie biura.

Koszt polisy – co na niego wpływa?

Przy ustalaniu ceny bierze się pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest ocena ryzyka. Ważnym kryterium jest suma i zakres ubezpieczenia, branża i obrót firmy. Dodatkowo należy uwzględnić systemy zabezpieczeń, udziały własne oraz limity. Przedsiębiorstwo może liczyć na zniżki, jeżeli dotychczasowy okres ubezpieczenia przebiegał bezszkodowo. Niższą cenę można uzyskać przez stosowanie dodatkowych ponadstandardowych zabezpieczeń przed kradzieżą i pożarem. Korzystnie jest również zakupić pakiet ubezpieczeń i opłacić składkę jednorazowo.

Czy majątek Twojej firmy warto ubezpieczyć?

Niezależnie od wielkości firmy i jej majątku warto pomyśleć o zabezpieczeniu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, pożarem i kradzieżą. Prowadzenie firmy jest dla Ciebie nie tylko źródłem zysku. To również ochrona zainwestowanych środków i mienia pracowników. Nigdy nie wiesz, czy Twoja firma nie jest narażona na straty. Warto się jednak do tego przygotować. Chętnie Ci w tym pomożemy!

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.