Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Firmowe ubezpieczenie OC – Twój biznes w dobrych rękach

Właściciele firm oprócz korzyści, jakie daje prowadzenie działalności, muszą liczyć się też ze stratami. Niektóre z nich mają charakter materialny, inne dotyczyć mogą uszkodzenia ciała osób trzecich. Niezależnie od rodzaju, warto zapobiec sytuacjom spornym. Część osób jest zobowiązana do wykupienia polisy z racji wykonywanego zawodu. Dla pozostałych jest ona dobrowolna. Czy firmowe ubezpieczenie OC przyniesie korzyści Twojej firmie?

Co obejmuje firmowe ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom. Wiążą się one z charakterem prowadzonej przez firmę działalności, wykonywaniem usługi oraz posiadaniem i używaniem mienia. Ochrona dotyczy również odpowiedzialności za szkody rzeczowe, czy straty spowodowane przez wadliwy produkt wprowadzony do obrotu. Przedmiotem objętym roszczeniem odszkodowawczym może być też niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Polisa zapewniać może pokrycie strat powstałych w wyniku czynu niedozwolonego.

Co zyskujesz z firmowym ubezpieczeniem OC?

Zawarcie firmowego ubezpieczenia OC może być gwarancją wykonania umowy obarczonej ryzykiem. Jest zabezpieczeniem zarówno dla wykonawcy, jak i kontrahenta. Jako ubezpieczony zyskujesz ochronę nie tylko za swoje uchybienia, ale i za błędy swoich podwładnych i podwykonawców. Polisa stanowi ochronę przed finansowymi konsekwencjami w razie wyrządzonych szkód. Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto mieć firmowe ubezpieczenie OC. Jako przedsiębiorca możesz zaliczyć składkę do kosztów prowadzonej działalności.

Cena – kluczowy element firmowego ubezpieczenia OC

Cena, jaką zapłacisz za firmowe ubezpieczenie OC, musi zostać wyliczona indywidualnie. Będzie zależna od zakresu ochrony, jaką daje polisa. Ważnym czynnikiem jest suma ubezpieczenia. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę branżę, w jakiej działa Twoja firma, a także jej wielkość i liczbę pracowników. Liczyć się będzie wartość przedsiębiorstwa oraz jego roczny obrót. Na cenę wpłynie również ilość rozszerzeń do polisy podstawowej.

Twoja firma pod szczególną ochroną? Przekonaj się, że warto!

Sporo zaryzykowałeś, zakładając firmę i pracując ciężko na jej sukces. Ale prowadzenie biznesu to nie tylko zyski. Czy nie byłoby lekkomyślnością stracić wszystko, co osiągnąłeś? Na pewno zdajesz sobie sprawę, ile problemów może przysporzyć Ci brak ubezpieczenia. Nie wywiążesz się z umowy, spowodujesz szkodę swoim nieumyślnym działaniem lub narazisz firmę na błędy podwykonawców. Czy warto tak ryzykować? Nie! Zapytaj nas o możliwości ubezpieczenia Twojej firmy!

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.