Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Co zyskuję

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Wsparcie techniczne

 • dostęp online do nowatorskiego programu typu CRM dedykowanego do kompleksowego prowadzenia multiagencji ułatwiającego obsługę ubezpieczeń, tworzenie i zarządzanie bazą klientów, komunikacji z centralą, rozliczeń finansowych, analiz sprzedażowych itp.
 • dostęp do systemów poszczególnych TU, umożliwiający sprzedaż polis w dowolnym miejscu i czasie
 • wizytówkę na liście Partnerów zawierającą informacje o prowadzonej placówce
 • własną, imienną skrzynkę pocztową pomocną w kontaktach z klientami i pracownikami Insur Invest
 • pomoc przy promocji placówki w mediach społecznościowych

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Pomoc w kwestiach formalnych

 • zgłaszanie Partnera do poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych i rejestrowanie w Komisji Nadzoru Finansowego
 • umawianie na szkolenia obowiązkowe i fakultatywne
 • pomoc w procesie rekrutacji i selekcji ewentualnych pracowników placówki/placówek

Korzyści finansowe

 • brak opłaty licencyjnej za korzystanie z marki Insur Invest
 • brak konieczności wykupywania osobnego obowiązkowego ubezpieczenia multiagencji
 • niskie koszty dostosowania placówki do standardów Insur Invest
 • pomoc księgowa w kwestiach rozliczeniowych
 • obniżenie kosztów wybranych szkoleń poprzez negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i firmami szkoleniowymi
 • bardzo korzystny pakiet ubezpieczeń na życie przygotowany specjalnie dla pracowników i Partnerów Insur Invest

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Działania marketingowe

 • pomoc przy przystosowaniu lokalu do obsługi klientów z obszaru ubezpieczeń
 • wsparcie przy zewnętrznym oznakowaniu placówki (banery, kasetony, oklejanie szyb, potykacze itp.)
 • udostępnianie materiałów niezbędnych do promocji placówki na lokalnym rynku

Wsparcie szkoleniowe

 • cykl kompleksowych szkoleń produktowych niezbędnych do prowadzenia multiagencji
 • tzw. szkolenia „miękkie” rozwijające przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i sprzedażow

Dołącz do nas i oferuj szeroki zakres ubezpieczeń

+48 604 054 004

rekrutacja@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.