Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Czego oczekujemy?

Czego oczekujemy?

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Czego oczekujemy od naszych partnerów?

 • chęci utożsamiania się z marką Insur Invest
 • prowadzenia biznesu i rozwijania się w oparciu o własną działalność gospodarczą
 • zaangażowania we własne i stawiane przez multiagencję cele rozwoju firmy
 • uczciwości i rzetelności na zasadach partnerskich
 • silną motywację do ciągłego rozwoju swoich kompetencji

Wymagania formalne

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • możliwość przedstawienia zaświadczenia z KRK o niekaralności
 • minimum średnie wykształcenie osoby sprzedającej ubezpieczenia
 • stały dostęp do internetu oraz telefon
 • urządzenia biurowe: skaner i drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Jakie stawiamy zadania?

 • pozyskiwanie klientów i prowadzenie placówki na zasadach agencyjnych
 • wspólne i indywidualne akcje reklamowe, promocyjne i marketingowe
 • aktywny udział w organizowanych szkoleniach
 • dbanie o pozytywny wizerunek Sieci Insur Invest

Dołącz do nas i oferuj szeroki zakres ubezpieczeń

+48 604 054 004

rekrutacja@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.