Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia osobowe

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Ubezpieczenia osobowe

  • Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie i zdrowie człowieka oraz zdolność do wykonywania pracy.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia: łatwy dostęp do opieki zdrowotnej świadczonej w nowoczesnych placówkach medycznych przez najwyższej klasy lekarzy specjalistów i doświadczony personel medyczny świadczenia medyczne, w ramach ubezpieczenia są wykonywane bezgotówkowo.
  • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy albo czasowej niezdolności do pracy: zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu w przypadku utraty pracy.
  • Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy: zabezpieczenie spłat określonej ilości rat kredytu w przypadku zachorowania kredytobiorcy.

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.