Godziny otwarcia

pon.-pt. 8:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 12:00

Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych

Co zyskuję

Awesome Image

Franklin Sinatra

Manager
Awesome Image

Awesome Image

Co zyskuję?

Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych

  • Przedsiębiorstwo, które ma dużo pojazdów, nie musi ubezpieczać każdego z nich osobno. Może ubezpieczyć cała flotę. Ubezpieczenie flotowe może objąć OC i zieloną kartę, autocasco, NNW kierowcy oraz pasażerów, assistance, ubezpieczenie utraty wartości pojazdu (GAP), ubezpieczenie szyb, dodatkowego wyposażenia, pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania.
  • Zakłady ubezpieczeń różnie definiują flotę pojazdów. Najczęściej ubezpieczyciele za flotę uważają 10 – 20 pojazdów, ale polityka towarzystw staje się coraz elastyczniejsza i można znaleźć oferty ubezpieczenia flotowego dla przedsiębiorstw dysponujących nawet pięcioma samochodami. Jednak jest tak, że im więcej samochodów, tym większa szansa wynegocjowania atrakcyjnych stawek, choć nie jest to jedyne kryterium wpływające na koszt polisy.
  • Kluczowe znaczenie ma dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, czyli szkodowość. Bez rzetelnej informacji z ostatnich kilku lat, obejmującej m.in. liczbę szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań, trudno jest liczyć na korzystną ofertę ubezpieczeniową. Koszt ubezpieczenia floty, w której corocznie dochodzi do wielu wypadków i kolizji, będzie znacznie wyższy niż w przypadku floty, w której dochodzi do niewielkiej liczby zdarzeń losowych. Ze zwyżką stawek należy też liczyć się wtedy, gdy liczba wypadków zwiększa się z roku na rok, mimo że ilość pojazdów we flocie się nie zmienia.
  • Na cenę polisy oprócz liczby aut we flocie oraz dotychczasowej szkodowości wpływa również zakres ochrony, liczba polis wchodzących w skład programu, rodzaj i wiek pojazdów (im starsze pojazdy, tym wyższych stawek autocasco można się spodziewać), ubezpieczenie majątku firmy w tym samym towarzystwie, struktura floty – czy są to pojazdy osobowe, ciężarowe czy także ciągniki siodłowe, charakter działalności prowadzonej przez firmę.

Nasi agenci przedstawią najlepszą ofertę

+48 502 265 753

ubezpieczenia@insur.pl
Skontaktuj się
EU
Leader
LGD
PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - pokaż szczegółowe informacje o Wsparciu Unijnym

Operacja pn. "Rozwijanie działalności Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy oraz uruchomienie usługi szkoleń ubezpieczeniowych"

UM02-6935-UM0210887/18

mająca na celu wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD dzięki rozwojowi działalności spółki Insur Invest poprzez poprawę warunków pracy, uruchomieniu usługi szkoleń ubezpieczeniowych oraz poszerzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności", objętego PROW na lata 2014-2020.